Zpracování a ochrana osobních údajů

Společnost AUTOLAKY Hrubý s.r.o., se sídlem Zvěřinova 1174/13, 618 00 Brno, IČ27675815, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51074 (dále jen "Správce") zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), tyto osobní údaje:

 

 • jméno a příjmení, titul,

 • název firmy, IČO, DIČ,

 • adresu trvalého bydliště / sídlo firmy,

 • telefon, e-mail,

 • bankovní spojení.

  

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely: 

 • pro registraci firmy / fyzické osoby v našem podnikovém informačním systému Alfa-soft,

 • vyřízení objednávky, zajištění efektivního řešení vašich případných požadavků a reklamací,

 • pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

 

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Zpracování osobních údajů: 

 • Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje pro správce zpracovávají tito zpracovatelé: jednatel firmy Karel Hrubý a administrativní pracovnice Ing. Lucie Hrubá. 

 • Ostatní zaměstnanci firmy Autolaky Hrubý s.r.o. mají přístup pouze k těm údajům, které nutně potřebují k výkonu své práce. Všichni tito zaměstnanci a výše uvedení zpracovatelé se řídí Vnitřní směrnicí o ochraně a zpracování osobních údajů, kterou vydalo vedení firmy.

 • Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem a do doby, než pominou veškeré právní základy pro zpracování osobních údajů nebo do odvolání souhlasu. Po takto ukončených oprávnění pro zpracování osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný Váš souhlas. 
 • Osobní data jsou zabezpečena před volným přístupem neoprávněných osob, před změnou, zničením, ztrátou, neoprávněnými přenosy, jiným neoprávněným zpracováním, jakož i jiným zneužitím osobních údajů.

 

Správce lze kontaktovat na emailové adrese: info@autolaky-hruby.cz

 

Soubory Cookies

Správce osobních údajů užívá na této webové stránce soubory cookies.

Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. 

Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru.

Soubory cookies jsou zde užity za účelem: 

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • základní funkčnosti webových stránek.

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Zaškrtnutím souhlasu na webovém rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.