Firma Autolaky Hrubý s.r.o. je obchodní společnost působící v oboru prodej autolaků od roku 2006. Navázala na činnost firmy Karel Hrubý AUTOLAKY.

Pan Karel Hrubý st. založil svoji firmu roku 1992, firma sídlila na ulici Otakara Ševčíka. Na trh dodávala autolaky od firmy Herberts Standox. Později se sortiment rozšířil o značky PPG, Pyrmo a Mobihel.

V roce 2006 založil pan Karel Hrubý se synem Karlem společnost s názvem Autolaky Hrubý s.r.o.

Na ulici Otakara Ševčíka firma působila do roku 2009, kdy došlo k plánované rekonstrukci ulice, a tudíž její naprosté nedostupnosti pro zákazníky firmy. Bylo tedy nutné hledat nové, dočasné sídlo. V listopadu roku 2009 firma přesídlila do pronajatých prostor v arelálu Dells na ulici Pod Sídlištěm. 

Již v té době bylo jasné, že tyto prostory jsou nedostačující a návrat do starého sídla společnosti na ulici Ot. Ševčíka z důvodu jeho kapacity nereálný. Proto firma hledala vlastní prostory, které by odpovídaly jejím představám. Od roku 2015 firma sídlí na ulici Zvěřinova 13 v Brně-Černovicích. Tyto prostory nabízí zákazníkům firmy dostatek parkovacích míst i dobrou dostupnost.

Momentálně má firma Autolaky Hrubý s.r.o. regionální zastoupení pro značky Mobihel a DynaCoat.